HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
อำนาจเจริญ
 

อำนาจเจริญ

พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม

อำนาจเจริญเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานหลายร้อยปี และมีความเกี่ยวเนื่องกับอำเภอเขมราฐ เมืองที่เคยรุ่งเรืองมาแต่ครั้งอดีต แม้อำนาจเจริญจะเป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ แต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าชม ทั้งวัดวาอาราม ธรรมชาติที่สวยงาม และแหล่งหัตถกรรมฝีมือชาวบ้านที่น่าเที่ยวชม

อำนาจเจริญตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 3,161ตารางกิโลเมตร โดยทั่วไปจังหวัดอำนาจเจริญเป็นที่ลุ่ม มีเนินเขาเตี้ยๆ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรังบางส่วน มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขงด้านทิศตะวันออก ได้แก่ อำเภอชานุมาน ซึ่งมีระยะทางราว 38 กิโลเมตรอำนาจเจริญเริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในปี พ.ศ.2369 เกิดศึกระหว่างกรุงเทพฯ กับกองทัพเจ้าอนุวงศ์ เจ้านครจำปาศักดิ์ ได้ยกทัพมายึดเมืองเขมราฐ ขอให้พระเทพวงศา (ก่ำ)เข้าเป็นพวกด้วย แต่พระเทพวงศาไม่ยอมจึงถูกประหารชีวิตต่อมาในปี พ.ศ. 2401 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะบ้านค้อใหญ่ขึ้นเป็นเมือง ให้ชื่อว่า "เมืองอำนาจเจริญและโปรดเกล้าฯ ให้ท้าวจันทบรม (เสือ) เป็นเจ้าเมือง มียศเป็นพระอมรอำนาจ (ต้นสกุลอมรสิน) โดยขึ้นอยู่กับนครเขมราฐ ต่อมาจึงได้ย้ายมาขึ้นต่อเมืองอุบลราชธานี จนกระทั่งได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536จังหวัดอำนาจเจริญแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอหัวตะพาน อำเภอพนา อำเภอเสนางคนิคม อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา และอำเภอลืออำนาจ

ประวัติ , หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ & การเดินทางไปจังหวัดอำนาจเจริญ
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานหลายร้อยปี และมีความเกี่ยวเนื่องกับอำเภอเขมราฐ เมืองที่ เคยรุ่งเรืองมาแต่ครั้งอดีต แม้อำนาจเจริญจะเป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ แต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าชม ทั้งวัดวา อาราม ธรรมชาติที่สวยงาม และแหล่งหัตถกรรมฝีมื...
รวม VDO สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ. อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
เพลง ททท.    คำขวัญ  แนะนำ จ.อำนาจเจริญ                         ททท.อุบลฯ-เที่ยวอำนาจฯ     เพลง ททท.       &n...
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ควรพลาดของ จ. อำนาจเจริญ
วัดพนัญเชิงวรวิหาร
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 หมวดหมู่:  วัดพนัญเชิงวรวิหารที่อยู่: -เบอร์โทรศัพท์: -การเดินทาง: -ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลคลองสวนพลู ริมแม่น้ำป่าสักทางทิศใต้ฝั่งตรงข้ามของเกาะเมือง ห่างจากตัวเมืองราว 5 กิโลเมตร  หรือเมื่อออกจากวั...
คุ้มขุนแผน
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 หมวดหมู่:  วัดพนัญเชิงวรวิหารที่อยู่: -เบอร์โทรศัพท์: -การเดินทาง: -ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลคลองสวนพลู ริมแม่น้ำป่าสักทางทิศใต้ฝั่งตรงข้ามของเกาะเมือง ห่างจากตัวเมืองราว 5 กิโลเมตร  หรือเมื่อออก...
พุทธอุทยาน และพระมงคลมิ่งเมือง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: - หมวดหมู่:  สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆที่อยู่: ตั้งอยู่ที่เขาดานพระบาท อำเภอเมืองเบอร์โทรศัพท์: -การเดินทาง: -ตั้งอยู่ที่เขาดานพระบาท ห่างจากตัวเมืองไปทางด้านเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร บริเวณวัดเป็นหินดานธรรมชาติร่มรื่...
พระที่นั่งเพนียด
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 หมวดหมู่:   สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, พระราชวังที่อยู่: พระที่นั่งเพนียดเบอร์โทรศัพท์: -การเดินทาง: -ตั้งอยู่ในตำบลสวนพริก ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางหมายเลข 347 กิโลเมตรที่ 42–...
ทิวทัศน์ริมฝั่งโขง
ทิวทัศน์ริมฝั่งโขง : More@รวมVDOที่อำเภอชานุมานมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงเป็นระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร มีลักษณะทางธรรมชาติและทัศนียภาพของบรรยากาศสองฟากฝั่งโขงที่งดงามน่าประทับใจ โดยเฉพาะบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชานุมาน มีทางเดินเลียบริมฝั่งโขงเป็นระยะทางยาว เหมาะแก่การเดินชมทัศนียภาพ ช่วงหน้าแล้ง ...
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOมีเนื้อที่ 252 ตร.กม. หรือประมาณ 145,000 ไร่ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเทือกเขา สลับซับซ้อน ทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ลงสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยป่าอันอุดมสมบูรณ์หลายชนิด พื้นที่หลายแห่งมีลานหินขนาดใหญ่ ซึ่งชาวท้องถิ่นเรียกว่า "ดาน" กระ...
แหล่งทอผ้าไหม
แหล่งทอผ้าไหม : More@รวมVDOตั้งอยู่ที่บ้านสร้อย ตำบลจานลาน เป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ทอผ้าไหม จัดเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน และเป็นอุตสาหกรรมแบบครบวงจร คือ ปลูกหม่อนเลี้ยงตัวไหมเอง ทอผ้าไหมเอง และจัดจำหน่ายผ้าไหมเองด้วย
น้ำตกบักเตวหรือน้ำตกห้วยหลวง
น้ำตกห้วยหลวง (น้ำตกบักเตว) : More@รวมVDOห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร รถยนต์เข้าถึงได้ เป็นน้ำตกสูงประมาณ 30 เมตร แบ่งเป็น 3 ชั้น ตกลงสู่หุบเขาที่มีลักษณะเป็นอ่างน้ำขนาดเล็ก มีหาดทรายขาวและน้ำเป็นสีมรกตงดงามมาก นักท่องเที่ยวสามารถลงไปชมวิวบริเวณด้านล่างได้ ช่วงที่เหมาะแก่การท่อ...
ลานหินบนภูวัด
ลานหินบนภูวัด : More@รวมVDOเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวท้องถิ่นโดยรอบ ภูผาแต้ม ในช่วงวนสงกรานต์และวันสำคัญทางศาสนา มีชาวบ้านมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมากครับ
ภูผาแตก
ภูผาแตก : More@รวมVDO หรือชื่อทางยุทธการสงครามว่า "เนิน 428" ที่นี่เป็นจุดชมวิวที่มีองค์ประกอบทางธรรมชาติสวยงาม ทางด้านทิศเหนือ สามารถมองเห็ฯทิวเขาของอุทยานแห่งชาติมุกดาหารในระยะไกลได้ครับ
ภูผาแต้ม
ภูผาแต้ม : More@รวมVDOเป็นหน้าผาประกอบด้วยรูปรอยฝ่ามือ และการเขียนสีโบราณก่อนประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่าเป็นยุคเดียวกับภาพเขียนสีของ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบที่จังหวัดมุกดาหาร และอุทยานแห่งชาติผาแต้ม หน้าผามีลักษณะคล้ายถ้ำเพราะหินไหลเลื่อนลงมา ภาพ อยู่สูงจากพื้นถ้ำประมาณ 7-12 เมตร และถ้ำมีความยาวป...
ลานหินและป่าเต็งรังแคระ
ลานหินและป่าเต็งรังแคระ  : More@รวมVDOพบได้ทั่วไปและมีอยู่มาก เป็นลานหินยาวและใหญ่ บางแห่งมีขนาด 20-40 ไร่ สลับกับป่าเต็งรังแคระ บางแห่งเป็นป่าเต็งรังสลับกับป่าหญ้าเพ็ก มองดูสวยงามมาก และพบได้หลายแห่ง เช่น ภูผาหอม หลังภูผาด่าง หลังภูผา ภูสระดอกบัว ภูกบก ภูหัวนาค เป็นต้น การเดินทางไปอุทยานฯ ภูสร...
น้ำตกห้วยทรายใหญ่
น้ำตกห้วยทรายใหญ่ : More@รวมVDOหรือที่เรียกกันว่า แก่งอีเขียว มีความสวยงามมาก เพิ่งค้นพบใหม่ อยู่ห่างตัวอำเภอราว 19 กิโลเมตร
 
 
×