HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
กำแพงเพชร
 

กำแพงเพชร

กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก

กำแพงเพชรเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นที่ตั้งของเมืองเก่าที่ปรากฏหลักฐานในประวัติศาสตร์ไทยไม่น้อยกว่า 700 ปี เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง และเมืองหน้าด่านทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ กำแพงเมืองและป้อมปราการจึงถูกสร้างอย่างแข็งแรงและยังเหลือร่องรอยอยู่จนปัจจุบันชาวกำแพงเพชรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพื้นราบ มีชาวไทยภูเขาอยู่บ้างในเขตภูเขาทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด และใช้ภาษาภาคกลางในการสื่อสาร อาชีพส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร เช่น การทำนา การปลูกกล้วยไข่ ซึ่งเป็นสินค้าชื่อดังของจังหวัด

 

ประวัติ , หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ & การเดินทางไปจังหวัดกำแพงเพชร
ประวัติและความเป็นมา     กําแพงเพชร อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ทางทิศเหนือและทิศใต้ ของจังหวัดเป็นที่ราบ ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นต้นน้ำของลําธารต่าง ๆ เช่น คลองสวนหมาก คลองวังเจ้า คลองขลุง และคลองแขยง ซึ่งจะไหลลงสูงแม่น้ำปิง ที่เป็นแม่น้ำสําคัญที่ไหลผ่านกลางพื้...
รวม VDO สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ. กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
คำขวัญ  แนะนำ จ.กำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  จ.กำแพงเพชร   น้ำตกคลองลาน ณ.อุทยานแห่งชาติคลองลาน อาบน้ำแร่   แช่น้ำอุ่น ณ.บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง(บ้านลานหิน)สะอาดดื่มได้ ตลาดกล้วยไข่          คำขวัญ  แนะนำ จ.กำแพงเพช...
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ควรพลาดของ จ. กำแพงเพชร
ศาลพระอิศวร
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30 หมวดหมู่:ที่อยู่:ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000เบอร์โทรศัพท์:-การเดินทาง:-ตั้งอยู่ด้านหลังศาลจังหวัด มีฐานก่อด้วยศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกพื้นสูง 1.50 เมตร บนฐานชุกชีมีเ...
หอไตรวัดคูยาง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:ทุกวัน        เวลาเปิดทำการ:08.30 - 16.30    หมวดหมู่:วัดที่อยู่:ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000เบอร์โทรศัพท์:-การเดินทาง:-ถนนวิจิตร เขตเทศบาลเมือง เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ หอ...
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน  เวลาเปิดทำการ:08.00 - 17.00   หมวดหมู่:สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ที่อยู่:ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000เบอร์โทรศัพท์:0 5585 4736-7การเดินทาง:-ทางเข้าตั้งอยู่นอกเ...
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปราสาท
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:ทุกวัน   เวลาเปิดทำการ:09.00 - 16.00      หมวดหมู่:พิพิธภัณฑ์ที่อยู่:หมู่ 2 บ้านโคนใต้ ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000เบอร์โทรศัพท์:0 5574 0020การเดินทาง:-หมู่ 2 บ้านโคนใต้ ตำบลคณฑี ห่า...
บ้านห้าง ร.5
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:-   เวลาเปิดทำการ:08.30 - 16.30 หมวดหมู่:บ้านโบราณที่อยู่:ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000เบอร์โทรศัพท์:-การเดินทาง:-ตั้งอยู่บน เขตเทศบาลนครชุม เดินเลียบคลองจากวัดสว่างอารมณ์ไปประมาณ 500 เมตร เป็นมรดกตกทอดของคหบดีช...
เมืองไตรตรึงษ์
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:ทุกวัน   เวลาเปิดทำการ:08.30 - 16.30   หมวดหมู่:สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ที่อยู่:ตำบลไตรตรึงษ์  อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  62160เบอร์โทรศัพท์:-การเดินทาง:-ตำบลไตรตรึงษ์ บนท...
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ:ทุกวัน   เวลาเปิดทำการ:08.30 - 16.30    หมวดหมู่:สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ที่อยู่:ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000เบอร์โทรศัพท์:-การเดินทาง:-ตั้งอยู่ด้านหลังศาลจังหว...
 
 
×